Det blir stadig flere amerikavenner. 

Venstresidens glideflukt mot USA fortsetter nå som Barack Obama får sin andreperiode og de fæle republikanerne er parkert i underkomiteene i checks and balances-kjeden. På valgdagen, på debattplass her i VG, erklærte stortingsmann Snorre Valen fra SV at han melder seg inn i «Friends of America», Stortingets største venneforening med 42 deputerte medlemmer. Foreningen er ledet av den konservative høyremannen Peter Gitmark, og har tradisjonelt sett bestått av gode Nato-venner trygt plassert innenfor det rådende utenrikspolitiske paradigmet.

Den unge og lovende Valen er nyss kommet hjem fra et lengre opphold i Statene, og selv om han pliktskyldigst forsikrer sin gamle anti-amerikanske hjord at mye er ruskete over there og at Obama bør se til, ja, Norge for politisk inspirasjon, er det en USA-yr ungsosialist som ytrer seg. Valen har sett USA fra innsiden – de gjennomgripende demokratiske strukturene og det elleville engasjementet på den amerikanske grasrota – og han likte det han så.

SV er tuftet på anti-amerikanismen. Jens Bjørneboe la seg for en tid inn på venstresideherberget på 60-tallet, og dundret ut pamfletten «Vi som elsket Amerika». Den nyradikale overklasseforfatteren skrev: «Jeg hører selv til dem som virkelig har elsket Amerika. (…) Men en dag var jeg klar over at jeg ikke lenger elsket Amerika. Amerika var blitt farlig, skremmende uhyggelig. Det representerte konformisme, korrupt rettsvesen, voldsbruk, verdens sterkeste militærmakt.» SVs gamle sjel ligger i dette utdraget.

For dagens SV-ynglinger er Vietnamkrigen like fjern som den tysk-franske krig var for Berge Furre-generasjonen, og etter sju år i regjering har de fått sansen for politikkens indrelogiske spilleregler. Aktivisten er erstattet av nerden. Og ingenting er mer stimulerende for en politisk nerd enn å vende blikket mot Vest, der alle det politiske spillets ingredienser er sirlig tilstede i kampen om makten – politikkens innerste vesen. Snorre Valen er blitt USA-venn, og fascinasjonen gjelder såvisst ikke bare den yngre garde. Den danske utenriksminister Søvndal fra SVs søsterparti leverte følgende salve da Obamas seier var klar: «Obama har vunnet! Det er godt for USA, godt for Verden og dermed godt for Danmark. Tillykke til Obama! Tillykke til os alle sammen!»

Venstresosialistene har lært. Lovprisninger av dette slaget ble før i verden gitt til ledere og regimer som gjerne kalte seg demokratiske til tross for at parti og stat og sikkerhetspoliti var ett. Nå sier de –  modnet av makten – det samme som den unge Bjørneboe: «Vi som elsker Amerika …»

VG, 8/11-12

Reklamer